Den Urgamla Vägen Återfunnen

(The Ancient Road Rediscovered in Swedish)

Available from:

James Jordans senaste bok Den urgamla vägen återfunnen, ger oss en klar insikt i vad som gått fel i vår kristna upplevelse. Varför lämnar så många den kristna tjänsten och förlorar sin tro på grund av utbrändhet? Är det något fel på det evangelium som har predikats för oss? Ordet ‘evangelium’ betyder goda nyheter. Mycket av det som har presenterats för oss som evangelium har visat sig vara motsatsen till goda nyheter för många kristna. Många har lämnat tron och många är utmattade och kollapsar av utbrändhet.

Denna bok presenterar evangeliet som riktigt goda nyheter. Det är en profetisk utrop till Kristi kropp att en ny dag gryr. När substansen av Faderns kärlek sveper genom församlingen för den med sig ett radikalt förändrat perspektiv, som utmanar de accepterade normerna av vad vi tidigare har uppfattat kristendom att vara, och den enorma frihet som fanns i det evangelium som först predikades av apostlarna och den tidiga kyrkan.

By James Jordan