Sønnekår

(Sonship in Norwegian)

Available from:

Oppdag hva evangeliet egentlig handler om…

Den profetiske åpenbaringen om hva det betyr å ha sønnekår hos Gud vår Far, feier i dag fram over hele verden som en mektig flodbølge. Som ledd i denne åpenbaringen har vår himmelske Fars kjærlighet igjen fått sin rettmessige plass i kristenlivet.

Far elsker deg, og enten du er mann eller kvinne kaller han deg til å komme inn i en ny erfaring av sønnekåret. Dette er hva Jesus kom for å gi deg del i – et tilbud om å leve i en vedvarende erfaring av å være elsket av Gud din Far, en kjærlighet han vil utøse i ditt hjerte på samme måte som Jesus selv erfarte det.

  • Oppdag Fars kjærlighet på samme måte som Jesus erfarte den.
  • Lær deg hvor viktig ditt hjerte er for alle sider av ditt åndelige liv.
  • Sørg for å få ryddet av veien alt som hindrer deg i å erfare Fars kjærlighet.
  • Grip visjonen om Guds store forløsningsplan for menneskeheten.
  • Finn fram til hvilen Bibelen lover alle troende.
  • Fryd deg i den overnaturlige friheten som står til rådighet for alle Guds sønner og døtre.

“Jeg ser fram til den dagen da vi skal få se sønner og døtre i sitt fulle uttrykk og i frihet reise seg fra alle verdens nasjoner, dagen da de skal demonstrere for alle hvem Gud er som person i sitt vesen og sine gjerninger, dagen da de skal vandre som Jesus i denne sønderknuste verden.

By James Jordan