Sonskap

(Sonship in Swedish)

Available from:

Upptäck vad evangeliet verkligen handlar om…

Den profetiska uppenbarelsen om “sonskap” rör sig som en stor havsvåg över världen idag och återupprättar platsen av Faderns kärlek i det kristna livet.

Fadern älskar dig, och vare sig du är man eller kvinna har han kallat dig till “sonskap”. Detta är vad Jesus kom för att du skulle ta emot – att leva i en kontinuerlig upplevelse av Hans kärlek strömmande in i ditt hjärta på samma vis som Jesus själv upplevde det. – Upptäck Faderns kärlek som Jesus upplevde det.

  • Lär om ditt hjärtas betydelse inom alla områden av ditt andliga liv.
  • Röj undan det som hindrar dig att ta emot Faderns kärlek.
  • Få grepp om perspektivet om Guds stora plan för mänsklighetens återlösning.
  • Finn vilan som Bibeln lovar varje troende.
  • Åtnjut den övernaturliga frihet som är tillgänglig för Guds söner och döttrar.

“Jag känner för första gången att jag riktigt förstår vad evangeliet verkligen handlar om. Det handlar om en Far som har förlorat sina barn och Han vill helt enkelt få dem tillbaka….Jag ser fram emot den dag när vi får se söner och döttrar i deras fulla uttryck och frihet, resas upp utifrån varje nation i världen och fullt åskådliggöra och uttrycka Faderns person, natur och gärningar, och vandra som Jesus i en brusten värld.”

By James Jordan